Privacy

Definities

Aangesloten Acceptanten: de locaties waar de Consument de Cadeaukaart kan verzilveren. De locaties die aangemerkt worden als Aangesloten Acceptanten staan vermeld op www.nederlandsesaunacadeaubon.nl.

Cadeaukaart: een sauna cadeaubon van Nederlandse Sauna Cadeaubon.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en houder is van een Cadeaukaart.

Privacy beleid

Nederlandse Sauna Cadeaubon hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via deze website of op andere wijze, worden vrijwillig door Nederlandse Sauna Cadeaubon verkregen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Nederlandse Sauna Cadeaubon. Nederlandse Sauna Cadeaubon draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Gebruik en registratie gegevens

Nederlandse Sauna Cadeaubon registreert de specifieke code van uw Cadeaukaart als u deze (deels) verzilvert bij een Aangesloten Acceptant voor het controleren van de geldigheid. Dit wordt enkel gebruikt ter controle van de code. Wij gebruiken deze gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van voornoemd doel waarvoor zij is verzameld en verwerkt.

Indien u contact opneemt met de klantenservice per e-mail, dan wel telefonisch uw e-mailadres achterlaat, bewaren wij uw e-mailadres alleen om via uw e-mailadres op uw vragen te reageren. Wij zullen geen contact met u zoeken via uw e-mailadres voor enig ander doel.

Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden zonder uw toestemming, tenzij Nederlandse Sauna Cadeaubon daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Nederlandse Sauna Cadeaubon.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over andere privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@nederlandsesaunacadeaubon.nl. U hebt altijd de mogelijkheid om de gegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien en/of te wijzigen.

Nederlandse Sauna Cadeaubon en andere websites

Deze website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Nederlandse Sauna Cadeaubon kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt, indien aanwezig.

Eenzijdig wijzigen privacy beleid

Nederlandse Sauna Cadeaubon houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 1 januari 2016.