Disclaimer

Disclaimer


Gebruik van de website www.nederlandsesaunacadeaubon.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nederlandsesaunacadeaubon.nl. Door van deze website gebruik te maken, accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Nederlandse Sauna Cadeaubon aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Hoewel Nederlandse Sauna Cadeaubon er alles aan doet de informatie op deze website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, aanvaardt Nederlandse Sauna Cadeaubon geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door de verstrekte informatie op deze website alsook wijst zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor het (ongestoord) gebruik van deze website.

Andere websites

Nederlandse Sauna Cadeaubon heeft geen invloed op de content van doorgelinkte websites. Nederlandse Sauna Cadeaubon aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Nederlandse Sauna Cadeaubon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie op deze website. Niets van deze website of van andere uitgaven of publicaties van Nederlandse Sauna Cadeaubon mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Nederlandse Sauna Cadeaubon.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Nederlandse Sauna Cadeaubon worden verwijderd of gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website, waaronder op deze disclaimer, is het Nederlands recht van toepassing.